diumenge, 16 d’octubre del 2011

2n BATXILLERAT - PROGRAMACIÓ

A partir de la correcció dels cinc primers textos, en què havíeu de reflexionar sobre el feminisme i la seua vigència en l'actualitat, es desprén la urgent necessitat d'incorporar un nou aspecte en el barem de correcció de textos: LA PLANIFICACIÓ (3 punts). Esta qüestió, en un principi, es valorarà solament a partir de la lectura del text lliurat per l'alumne o alumna. També, si es considera convenient, es podria demanar l'esquema, esborrany i les revisions que s'hagen pogut realitzar. Hi ha, però, tres qüestions bàsiques que el text ha de mostrar: 1) Si s'ha utilitzat algun procediment per a organitzar i sistematitzar les idees i el contingut (esquema, mapa conceptual...); 2) Si hi ha hagut riquesa d’idees en la planificació; 3) Si s'ha treballat un esborrany previ a la redacció.