dimarts, 28 de setembre del 2010

2n BATXILLERAT - LITERATURA/TREBALL INVESTIGACIÓ - 1r Trimestre

TREBALL D'INVESTIGACIÓ

Temes:

Tasques:

  1. Recollida d' informació sobre el període que vos haja tocat investigar.
  2. Redacció d'un informe que seguisca les característiques formals que s'han acordat (portada; índex; parts del cos informatiu; material gràfic; fonts d'informació: webs blocs, llibres, etc).
  3. Tasca final: exposició oral

Extensió màxima informe escrit: 5-8 fulls (tipus de lletra: Arial 12/Times New Roman 12, excepte als títols)

Data lliurament de l'informe escrit: 28 d'octubre

Dates de les exposicions orals: 2-4-5 de novembre