diumenge, 18 d’octubre del 2009

2n BATXILLERAT - PROGRAMACIÓ CURS 2009-2010

Programació i criteris de qualificació 2n batxillerat
És molt imortant que arribeu a llegir el final del document on es troben els criteris de qualificació. També, la valoració del treball diari a classe i la penalització que tenen les faltes d'assistència en el còmput global de la nota de cada avaluació.

PROGRAMACIÓ 2n BATXILLERAT 2009-2010