dimecres, 7 de desembre del 2011

2n BATXILLERAT -Examen de comprensió del text -1r trimestre

Anem preparant l'examen de comprensió del text i d'expressió escrita. Ací deixe anotades algunes orientacions que poden ser-vos útils.COMPRENSIÓ TEXTUAL
1. Descriu el tema [0’50 punts]
2. Comenta les parts en què s’agrupa la informació del text i digues quin aspecte del tema conté cada part? [1 punt]
3. Comenta, de forma raonada, l’esquema textual que organitza la informació en el primer paràgraf [1 punt]
4. Resumix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies [1 punt]
5. Analitza les característiques lingüístiques pròpies del text. Justifica-ho amb exemples [1’50 punts].
6. Analitza els recursos explicatius aclaridors de la informació que apareixen en el text [1’50 punt]
7. Analitza i comenta en relació amb el tema del text la funció que hi realitzen els connectors [1’50 punts]

EXPRESSIÓ ESCRITA

Proposta: Escriu un text explicatiu sobre el tema que es plantege en l’examen [2 punts] En la correcció del text es valoraran els aspectes següents:


  a. Que el text tinga una estructura que distribuïsca la informació de forma clara:
  i. Paràgraf introductori que plantege el tema del text.
  ii. Paràgraf (o paràgrafs) en què es desenvolupen de forma coherent els diferents aspectes que es diuen sobre el tema.
  iii. Paràgraf de conclusió
  b. Que es faça ús d’un (o més d’un) esquema textual propi dels textos expositius.
  c. Que el text tinga les característiques lingüístiques pròpies dels textos explicatius.
  d. Que al text apareguen recursos aclaridors de la informació.
  e. Que el text estiga organitzat amb el connectors que siguen necessaris.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada