dimarts, 3 de novembre de 2009

2n BATXILLERAT – LITERATURA: POESIA

Una de les novetats de la prova de selectivitat de juny del 2010 és la pregunta de literatura. Aleshores, d'acord amb el que marquen els continguts de les PAU, les preguntes de literatura que avaluarem en aquest primer trimestre es corresponen amb aquests cinc enunciats:

  1. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70 ( Llibre de text "Vents", pàg. 276-279/281/288-289)
  2. Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic (Llibre de text "Vents", pàg. 282-288)
  3. Explica les característiques més importants de la poesia de Salvador Espriu (Llibre de text "Vents", pàg. 279-280)
  4. Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual.
  5. Explica i raona el ressò social que ha tingut la poesia de Miquel Martí i Pol (Llibre de text "Vents", pàg. 280)

Activitat.- A partir de la informació que podeu extraure de l'apartat LITERATURA del bloc, del llibte de text (UNITAT 10 "La poesia del segle XX" pàgs. 256-294) i de les explicacions de classe, escriviu un text (200 paraules) en què contesteu el que se us proposa en cada un dels enunciats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada